Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về con người và xã hội ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về con người và xã hội ngắn nhất: Câu 3* (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): So sánh - Một câu đề cao vai trò người thầy, một câu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học bạn. Học phải có thầy, nhưng bạn bè là người gần gũi dễ trao đổi. Hai câu tục ngữ bổ sung nghĩa cho nhau. - Ví dụ tương tự: + Máu chảy ruội mềm (tình ruột...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về con người và xã hội ngắn nhất: Câu 3* (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): So sánh – Một câu đề cao vai trò người thầy, một câu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học bạn. Học phải có thầy, nhưng bạn bè là người gần gũi dễ trao đổi. Hai câu tục ngữ bổ sung nghĩa cho nhau. – Ví dụ tương tự: + Máu chảy ruội mềm (tình ruột thịt) – Bán anh em xa mua láng giềng gần. Câu 4 (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Đặc điểm tục ngữ:

Soạn văn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình 

Hướng dẫn soạn văn bài Tục ngữ về con người và xã hội ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tục ngữ về con người và xã hội ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Tục ngữ về con người và xã hội phần câu hỏi

Câu 1 (trang 12 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Học sinh tự đọc

Câu 2 (trang 12 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Câu Nghĩa của câu Giá trị kinh nghiệm Trường hợp ứng dụng
(1) Con người quý hơn của cải Đề cao giá trị con người – Giáo dục: Là triết lí đúng đắn. Phê phán thái độ sống sai lầm.

– An ủi, động viên trường hợp mất mát về tài sản.

(2) Răng, tóc thể hiện hình thức, tính nết con người Cần biết chăm chút từng yếu tố nhỏ trong cách sống xuề xòa
(3) Dù nghèo khổ vẫn sống trong sạch, lương thiện nghèo khó vẫn phải giữ gìn nhân cách giáo dục lối sống, trong pháp luật
(4) Phải học nhiều điều trong cuộc sống Cần học các hành vi ứng xử khi có suy nghĩ, cách sống chưa chín chắn
(5) Sự quan trọng của người thầy Đề cao vị thế người thầy thầy dạy phải phù hợp. Biết tôn trọng, biết ơn thầy
(6) Học bạn là cách học hiệu quả Đề cao việc học bạn khi chọn cách học
(7) con người phải biết yêu thương lẫn nhau Lòng thương yêu đồng loại là cao quý trong ứng xử người với người, trong giáo dục
(8) luôn biết nhớ ơn người giúp đỡ Lòng biết ơn là đáng quý giáo dục nhân cách sống
(9) Khi đoàn kết, việc khó khăn trở nên dễ dàng đoàn kết là yếu tố tạo nên sức mạnh khi cuộc sống thiếu tinh thần đồng đội

Câu 3* (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): So sánh

– Một câu đề cao vai trò người thầy, một câu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học bạn. Học phải có thầy, nhưng bạn bè là người gần gũi dễ trao đổi. Hai câu tục ngữ bổ sung nghĩa cho nhau.

– Ví dụ tương tự:

+ Máu chảy ruội mềm

(tình ruột thịt) –

Bán anh em xa mua láng giềng gần.

Câu 4 (trang 13 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Đặc điểm tục ngữ:

– Diễn đạt bằng so sánh (câu 1, 6, 7):

+ Một mặt người bằng mười mặt của

+ Học thày không tày học bạn

– Diễn đạt bằng cách dùng hình ảnh ẩn dụ (câu 8, 9):

+ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây: Quả

– chỉ thành quả lao động, ăn qủa – chỉ người hưởng thụ thành quả, kẻ trồng cây

– chỉ người tạo nên thành quả.

– Từ và câu có nhiều nghĩa:

+ Cái răng, cái tóc: Không chỉ mang nghĩa đen cụ thể mà còn mang nghĩa là các yếu tố hình thức nói chung.

+ Ăn, nói, gói, mở: Chỉ cách ứng sử nói chung

Trả lời Tục ngữ về con người và xã hội phần luyện tập

– Đồng nghĩa:

+ Người sống hơn đống vàng

+ Uống nước nhớ nguồn

– Trái nghĩa:

+ Của trọng hơn người

+ Ăn cháo đá bát.

Có thể bạn quan tâm