Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích ngắn nhất: Câu 1 (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Người ta cần được giải thích khi chưa rõ một điều gì đó. Ví dụ: Vì sao nên đọc sách? Vì sao phải bảo vệ môi trường? Câu 2 (trang 70 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Trong văn nghị luận, việc giải thích thường gắn với những vấn đề khái quát có liên quan đến tư...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích ngắn nhất: Câu 1 (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Người ta cần được giải thích khi chưa rõ một điều gì đó. Ví dụ: Vì sao nên đọc sách? Vì sao phải bảo vệ môi trường? Câu 2 (trang 70 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Trong văn nghị luận, việc giải thích thường gắn với những vấn đề khái quát có liên quan đến tư tưởng, đạo lí, các chuẩn mực đạo đức, lối sống,… Chẳng hạn: Tình bạn là gì? Thế nào là trung thực? Vì sao phải khiêm tốn? Thế nào là Có chí thì nên?…

Soạn văn lớp 7 bài Từ hán việt

Hướng dẫn soạn văn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Mục đích và phương pháp giải thích phần câu hỏi

Câu 1 (trang 69 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Người ta cần được giải thích khi chưa rõ một điều gì đó. Ví dụ: Vì sao nên đọc sách? Vì sao phải bảo vệ môi trường?

Câu 2 (trang 70 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): Trong văn nghị luận, việc giải thích thường gắn với những vấn đề khái quát có liên quan đến tư tưởng, đạo lí, các chuẩn mực đạo đức, lối sống,… Chẳng hạn: Tình bạn là gì? Thế nào là trung thực? Vì sao phải khiêm tốn? Thế nào là Có chí thì nên?…

Câu 3 (trang 70-71 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

a. Bài văn giải thích vấn đề lòng khiêm tốn bằng cách dùng lập luận và lí lẽ làm sáng tỏ khái niệm và biểu hiện, kết hợp phân tích.

b. Những câu định nghĩa:

– Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính căn bản …

– Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn …

– Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường …

– Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người …

c. Cách liệt kê các biểu hiện, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn chính là những cách giải thích có hiệu quả.

d. Việc chỉ ra cái lợi, cái hại và nguyên nhân là nội dung của giải thích.

Như vậy có thể hiểu lập luận giải thích là làm cho người đọc hiểu rõ vấn đề cần giải thích.

Trả lời Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích phần luyện tập

Lòng nhân đạo

– Giải thích vấn đề “lòng nhân đạo”;

– Các ý chính:

+ Lòng nhân đạo – lòng thương người;

+ Loài người còn đầy rẫy những cảnh khổ;

+ Biết xót thương, tìm cách giúp đỡ những cảnh khổ;

+ Phát huy lòng nhân đạo đến cùng và tột độ.

– Cách giải thích: Kết hợp giữa lí lẽ với dẫn chứng;

+ Mở bài: Định nghĩa về lòng nhân đạo

+ Thân bài: Nêu dẫn chứng, chứng minh biểu hiện của lòng nhân đạo.

+ Kết bài: Kêu gọi mọi người cần phải phát huy lòng nhân đạo đến tột cùng.

Đọc thêm

Óc phán đoán và thẩm mĩ

– Giải thích vấn đề mối quan hệ giữa phán đoán (lí trí) và thẩm mĩ (rung động thẩm mĩ);

– Các ý chính:

+ Nhiều người có óc phán đoán rất đúng mà đồng thời lại thiếu óc thẩm mĩ;

+ Muốn thưởng thức một bài văn, ta dùng trái tim của ta trước rồi sau mới dùng lí trí;

+ Có thể dùng lí trí để hiểu cái đẹp nhưng quan trọng vẫn là phải luyện mĩ cảm.

Tự do và nô lệ

– Giải thích vấn đề “tự do và nô lệ”;

– Các ý chính:

+ Loài người hơn loài vật là có quyền tự do;

+ Không có tự do, người ta cũng chỉ như súc vật;

+ Tự do nghĩa là muốn làm gì thì làm nhưng phải theo lẽ phải;

+ Nô lệ trái với tự do;

+ Không tự do tức là chết.

Có thể bạn quan tâm