Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập văn nghị luận ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập văn nghị luận ngắn nhất: Câu 3 (trang 67 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): b. Sự khác nhau căn bản giữa văn nghị luận với các thể loại tự sự, trữ tình: - Các thể loại tự sự, trữ tình tập trung xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Thường sử dụng các yếu tố cơ bản như cốt truyện, nhân vật, hay vần, nhịp tùy từng thể loại....

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập văn nghị luận ngắn nhất: Câu 3 (trang 67 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): b. Sự khác nhau căn bản giữa văn nghị luận với các thể loại tự sự, trữ tình: – Các thể loại tự sự, trữ tình tập trung xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Thường sử dụng các yếu tố cơ bản như cốt truyện, nhân vật, hay vần, nhịp tùy từng thể loại. Đặc biệt không có yếu tố luận điểm hay luận cứ. – Văn nghị luận lập luận với các lí lẽ, dẫn chứng nhằm thuyết phục người đọc.

Soạn văn lớp 7 bài Chữa lỗi về quan hệ từ

Hướng dẫn soạn văn bài Ôn tập văn nghị luận ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập văn nghị luận ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Ôn tập văn nghị luận phần câu hỏi

Câu 1+2 (trang 66 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

TT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luận Luận điểm chính Phương pháp lập luận đặc sắc nghệ thuật
1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh tinh thần yêu nước Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Chứng minh bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc
2 Sự giàu đẹp của tiếng Việt Đặng Thai Mai sự giàu đẹp của tiếng Việt Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, tiếng hay. Chứng minh + giải thích bố cục mạch lạc, kết hợp các phương thức phù hợp, luận cứ xác đáng
3 Đức tính giản dị của Bác Hồ Phạm Văn Đồng đức tính giản dị của Bác Hồ Bác giản dị trong mọi phương diện, với tâm hồn cao đẹp chứng minh + giải thích + bình luận dẫn chứng cụ thể, lời văn giản dị, giàu cảm xúc
4 Ý nghĩa văn chương Hoài Thanh Nguồn gốc, nhiệm vụ, công dụng văn chương Nguồn gốc văn chương là tình thương. Văn chương gây những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. giải thích + bình luậ

Câu 3 (trang 67 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

a.

b. Sự khác nhau căn bản giữa văn nghị luận với các thể loại tự sự, trữ tình:

– Các thể loại tự sự, trữ tình tập trung xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Thường sử dụng các yếu tố cơ bản như cốt truyện, nhân vật, hay vần, nhịp tùy từng thể loại. Đặc biệt không có yếu tố luận điểm hay luận cứ.

– Văn nghị luận lập luận với các lí lẽ, dẫn chứng nhằm thuyết phục người đọc.

c. Những câu tục ngữ trong bài 18, 19 có thể coi là loại văn bản nghị luận đặc biệt. Đó là luận điểm, luận cứ.

Có thể bạn quan tâm