Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) ngắn nhất: Câu 1 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): - Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. - Có hai loại: Từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. - Hiện tượng từ đồng nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu biểu thị các sự vật, hoạt động, tính chất với những biểu hiện phong phú,...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) ngắn nhất: Câu 1 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): – Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. – Có hai loại: Từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. – Hiện tượng từ đồng nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu biểu thị các sự vật, hoạt động, tính chất với những biểu hiện phong phú, sinh động trong thực tế. Câu 2 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

Soạn văn lớp 7 bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Hướng dẫn soạn văn bài Ôn tập phần tiếng việt tiếp theo ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) phần câu hỏi

Câu 1 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

– Có hai loại: Từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

– Hiện tượng từ đồng nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu biểu thị các sự vật, hoạt động, tính chất với những biểu hiện phong phú, sinh động trong thực tế.

Câu 2 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

Câu 3 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
 (chỉ kích thước, khối lượng) nhỏ to, lớn, vĩ đại
thắng được thua, thất bại
chăm chỉ siêng năng, cần cù lười biếng

Câu 4 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.

– Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa:

+ Từ nhiều nghĩa: Các nghĩa của từ tương đồng, có mối quan hệ với nhau.

+ Từ đồng âm: Các nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Câu 5 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

– Thành ngữ có giá trị tương đương từ, về cơ bản có thể làm những chức vụ cú pháp giống như từ (chủ ngữ, vị ngữ trong câu, phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ,…)

Câu 6 (trang 193 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Bách chiến bách thắng: Trăm trận trăm thắng.

– Bán tín bán nghi: Nửa tin nửa ngờ.

– Kim chi ngọc diệp: Lá ngọc cành vàng.

– Khẩu Phật tâm xà: Miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Câu 7 (trang 194 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Thay thế từ in đậm bằng từ ngữ tương đương:

– Đồng không mông quạnh.

– Còn nước còn tát.

– Con dại cái mang.

– Giàu nứt đố đổ vách.

Câu 8 (trang 194 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Điệp ngữ là biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.

– Điệp ngữ có nhiều dạng: Điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng).

Câu 9 (trang 194 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước,… làm câu văn hấp dẫn và thú vị.

– Ví dụ về các lối chơi chữ:

+ Dùng từ đồng âm: Hổ mang bò lên núi → hai nghĩa: Con hổ mang con bò lên núi / Con hổ mang đang bò lên núi.

+ Chơi chữ dùng lối nói gần âm:

Con cá đâu anh ngồi câu đó

Biết có không mà công khó anh ơi.

(Ca dao)

+ Chơi chữ dùng cách điệp âm: Bà Ba béo, bả bán bánh bèo, bán bánh bò bông ben bãi biển Bắc Bộ. Bả bứt bông bụt bỏ bậy bỏ bạ, buôn bán bê bối, bịp bợm, bị bắt bỏ bót ba bốn bữa (câu chuyện dân gian).

+ Chơi chữ dùng lối nói lái: Mang theo một cái phong bì – Trong đựng cái gì đựng cái đầu tiên (“đầu tiên”: tiền đâu).

+ Chơi chữ dùng từ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa:

Con cò chết rủ trên cây,

Cò con mở lịch xem ngày làm ma

Cà cuống uống rượu la đà

Chim ri ríu rít bò ra bò vào

Chào mào thì đánh trống quân

Chim chích cởi trần vác mõ đi rao.

⇒ Sử dụng các từ cùng chỉ

Có thể bạn quan tâm