Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Luyện tập lập luận chứng minh ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Luyện tập lập luận chứng minh ngắn nhất: Đề bài: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”. 1. Tìm hiểu đề và tìm ý - Vấn đề cần chứng minh: Lòng biết ơn những người đã tạo ra thành quả – một đạo lí sống đẹp đẽ của dân tộc Việt...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Luyện tập lập luận chứng minh ngắn nhất: Đề bài: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”. 1. Tìm hiểu đề và tìm ý – Vấn đề cần chứng minh: Lòng biết ơn những người đã tạo ra thành quả – một đạo lí sống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam. – Cách lập luận: Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng. 2. Lập dàn ý a. Mở bài: Câu tục ngữ thể hiện một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta – Lòng biết ơn.

Soạn bài Ôn tập phần tiếng việt

Hướng dẫn soạn văn bài Luyện tập lập luận chứng minh ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Luyện tập lập luận chứng minh ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Chuẩn bị ở nhà phần câu hỏi

Đề bài: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

– Vấn đề cần chứng minh: Lòng biết ơn những người đã tạo ra thành quả – một đạo lí sống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam.

– Cách lập luận: Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng.

2. Lập dàn ý

a. Mở bài: Câu tục ngữ thể hiện một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta – Lòng biết ơn.

b. Thân bài:

– Giải thích ý nghĩa hai câu tục ngữ: Về nghĩa đen và nghĩa bóng.

+ Nghĩa đen: Ý tự lời hay.

+ Nghĩa bóng (luận điểm chính): Mọi giá trị vật chất tinh thần mà ta đang có đều từ thành quả lao động của người khác. Cần phải ghi nhớ biết ơn.

Lí lẽ và dẫn chứng:

– Đạo lí tốt đẹp đó tồn tại trong dân tộc ta từ xưa đến nay:

+ Các lễ hội (hội Thánh Gióng, giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, lễ Tết, …)

+ Tục lệ truyền thống về lòng biết ơn: Tục thờ cúng tổ tiên, ông bà…

+ Các bảo tàng lịch sử ghi nhớ công lao các vị anh hùng dân tộc, môn học lịch sử trong nền giáo dục vẫn được duy trì, các nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng …

– Phê phán, đáng trách những người không góp phần giữ gìn đạo lí đẹp ấy.

c. Kết bài:

Cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp trong xã hội.

3. Viết bài

Mở bài: Nước Việt ta với hơn 4000 năm lịch sử dựng nước, giữ nước đã lưu giữ và sống theo hàng ngàn đạo lí nhân sinh.Trong số đó không thể kể đến đạo lí về lòng biết ơn – một đạo lí sống đẹp đẽ được truyền lại qua nhiều câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước nhớ nguồn”.

Kết bài: Đạo lí về lòng biết ơn đã trở thành một cách sống đẹp, một nếp sống đẹp mang đậm bản sắc dân tộc. Mỗi chúng ta, những con người Việt Nam đều có quyền tự hào và trách nhiệm phát huy truyền thống ấy.

 

Có thể bạn quan tâm