Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Làm thơ lục bát ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Làm thơ lục bát ngắn nhất: Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Điền từ: (1): Như là (2): Vững bền mai sau (3): Cây xòe bóng nắng cùng em trốn tìm Lý do điền từ: - Hợp về nghĩa - Hợp về vần Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): - Hai câu lục bát sai vì không đúng nguyên tắc hiệp vần, và luật bằng trắc. - Sửa lại là: + (1) Thay bòng bằng xoài + (2) Thay tiến lên...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Làm thơ lục bát ngắn nhất: Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Điền từ: (1): Như là (2): Vững bền mai sau (3): Cây xòe bóng nắng cùng em trốn tìm Lý do điền từ: – Hợp về nghĩa – Hợp về vần Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): – Hai câu lục bát sai vì không đúng nguyên tắc hiệp vần, và luật bằng trắc. – Sửa lại là: + (1) Thay bòng bằng xoài + (2) Thay tiến lên hàng đầu thành trở thành trò ngoan

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Làm thơ lục bát ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Làm thơ lục bát ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Luật thơ lục bát phần câu hỏi

1. Đọc kĩ câu ca dao

2. Trả lời câu hỏi

a. Cặp câu thơ lục bát: Câu đầu có sáu tiếng (lục), câu sau có tám tiếng (bát).

b. Cặp lục bát được sắp xếp theo mô hình dưới:

1 2 3 4 5 6 7 8
Anh (B) đi (B) anh (B) nhớ (T) quê (B) nhà (V)
Nhớ (T) canh (B) rau (B) muống (T) nhớ (T) cà (V) dầm (B) tương (B)
Nhớ (T) ai (B) dãi (T) nắng (T) dầm (B) sương (V)
Nhớ (T) ai (B) tát (T) nước (T) bên (B) đường (V) hôm (B) nao (B)

c. Nếu tiếng thứ 6 là thanh huyền (trầm) thì tiếng thứ 8 sẽ là thanh ngang (bổng) hoặc ngược lại.

d. Luật thơ lục bát:

– Số câu: Tối thiểu là 2, câu lục có 6 tiếng, câu bát có 8 tiếng.

– Các tiếng chẵn: 2,4,6,8 bắt buộc phải đúng luật:

+ Câu lục: B – T – B

+ Câu bát: B – T – B – B

– Các tiếng lẻ: 1,3,5,7 không bắt buộc phải đúng luật.

– Vần:

+ Tiếng thứ 6 câu lục vần với tiếng thứ 6 câu bát.

+ Tiếng thứ 8 câu bát mở ra một vần mới, vần này vần với tiếng thứ 6 của câu lục và tiếng thứ 6 câu bát tiếp theo. Các vần này thường là thanh bằng.

– Nhịp:

+ Câu lục: Nhịp 2/2/2; 2/4; 3/3

+ Câu bát: 2/2/2; 4/4; 3/5; 2/6

Trả lời Làm thơ lục bát phần luyện tập

Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Điền từ:

(1): Như là

(2): Vững bền mai sau

(3): Cây xòe bóng nắng cùng em trốn tìm

Lý do điền từ:

– Hợp về nghĩa

– Hợp về vần

Câu 2 (trang 157 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Hai câu lục bát sai vì không đúng nguyên tắc hiệp vần, và luật bằng trắc.

– Sửa lại là:

+ (1) Thay bòng bằng xoài

+ (2) Thay tiến lên hàng đầu thành trở thành trò ngoan

Có thể bạn quan tâm