Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ngắn nhất: Các câu bị động là: a. Có khi được trưng bày trong tủ kính…trong hòm. b. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ. Tác giả chọn cách viết như vậy vì: Vừa tạo được sự đa dạng trong các kiểu câu lại tạo sợi dây liên kết logic mạch lạc chặt chẽ...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ngắn nhất: Các câu bị động là: a. Có khi được trưng bày trong tủ kính…trong hòm. b. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ. Tác giả chọn cách viết như vậy vì: Vừa tạo được sự đa dạng trong các kiểu câu lại tạo sợi dây liên kết logic mạch lạc chặt chẽ giữa các câu trong đoạn

Soạn văn lớp 7 bài Sau phút chia li

Hướng dẫn soạn văn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Câu chủ động và câu bị động phần câu hỏi

Xác định chủ ngữ và ý nghĩa của nó:

a. “Mọi người”: Chủ thể của hoạt động “yêu mến em”

b. “Em”: Là đối tượng hoạt động “yêu mến” tác động vào.

Trả lời Soạn văn bài Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động phần câu hỏi

Em sẽ chọn câu (b). Vì câu trước đang nói về Thủy, câu sau tiếp tục nói về Thủy thì hợp logic hơn. Và cách nói này tạo được liên kết, thống nhất trong đoạn văn.

Trả lời Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động phần luyện tập

Các câu bị động là:

a. Có khi được trưng bày trong tủ kính…trong hòm.

b. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

Tác giả chọn cách viết như vậy vì: Vừa tạo được sự đa dạng trong các kiểu câu lại tạo sợi dây liên kết logic mạch lạc chặt chẽ giữa các câu trong đoạn

Có thể bạn quan tâm