Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Rèn luyện chính tả ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Rèn luyện chính tả ngắn nhất: 2. Làm các bài tập chính tả: a. Điền vào chỗ trống - Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần: + Chân lí, trân châu, trân trọng, chân thành + Mẩu chuyện, thân mẫu, tình mẫu tử, mẩu bút chì - Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vần dễ mắc lỗi: + Dành dụm, để dành, tranh...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Rèn luyện chính tả ngắn nhất: 2. Làm các bài tập chính tả: a. Điền vào chỗ trống – Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần: + Chân lí, trân châu, trân trọng, chân thành + Mẩu chuyện, thân mẫu, tình mẫu tử, mẩu bút chì – Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vần dễ mắc lỗi: + Dành dụm, để dành, tranh giành, giành độc lập.

Soạn văn lớp 7 bài Thành ngữ

Hướng dẫn soạn văn bài Chương trình địa phương lớp 7 (phần Tiếng Việt) Rèn luyện chính tả ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Rèn luyện chính tả ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Một số hình thức luyện tập phần câu hỏi

2. Làm các bài tập chính tả:

a. Điền vào chỗ trống

– Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần:

+ Chân lí, trân châu, trân trọng, chân thành

+ Mẩu chuyện, thân mẫu, tình mẫu tử, mẩu bút chì

– Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vần dễ mắc lỗi:

+ Dành dụm, để dành, tranh giành, giành độc lập.

+ Liêm sỉ, dũng sĩ, sĩ khí, sỉ vả.

b. Tìm từ theo yêu cầu:

– Từ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất:

+ Các từ chỉ hoạt động, trạng thái bắt đầu bằng ch (chạy) hoặc bằng tr (trèo): Chặn, chặt, chẻ, chở, chống, chôn, chăn, chắn, trách, tránh, tranh, tráo, trẩy, treo, …

+ Các từ chỉ đặc điểm, tính chất có thanh hỏi (khỏe) hoặc thanh ngã (rõ): Đỏ, dẻo, giả, lỏng, mảnh, phẳng, thoải, dễ, rũ, tình, trĩu, đẫm, …

– Từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm đã cho sẵn:

+ Trái nghĩa với chân thật là giả dối.

+ Đồng nghĩa với từ biệt là giã từ.

+ Dùng chày và cối làm cho giập, nát hoặc tróc lớp ngoài: Giã

c. Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ lẫn:

– Câu với mỗi từ: Lên, nên.

+ Trời nhẹ dần lên cao.

+ Vì trời mưa nên tôi không đi đá bóng

– Câu để phân biệt các từ: Vội, dội

+ Lời kết luận đó hơi vội.

+ Tiếng nổ dội vào vách đá.t có ích của máy.

Có thể bạn quan tâm