Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Câu đặc biệt ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Câu đặc biệt ngắn nhất: Câu 1 + 2 (trang 29 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): - Câu đặc biệt: a. Không có. b. Ba giây … Bốn giây … Năm giây … Lâu quá → Nhấn mạnh thời gian trôi chậm, giúp cảm nhận rõ ràng về trạng thái chờ đợi. c. Một hồi còi → Bộc lộ cảm xúc. d. Lá ơi! → Gọi đáp, bộc lộ cảm xúc. - Câu rút gọn: a. + Có khi (…) được trưng...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Câu đặc biệt ngắn nhất: Câu 1 + 2 (trang 29 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2): – Câu đặc biệt: a. Không có. b. Ba giây … Bốn giây … Năm giây … Lâu quá → Nhấn mạnh thời gian trôi chậm, giúp cảm nhận rõ ràng về trạng thái chờ đợi. c. Một hồi còi → Bộc lộ cảm xúc. d. Lá ơi! → Gọi đáp, bộc lộ cảm xúc. – Câu rút gọn: a. + Có khi (…) được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. + Nhưng (…) cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. + Nghĩa là (…) phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo…

Soạn văn lớp 7 bài Ôn tập phần tiếng việt

Hướng dẫn soạn bài Câu đặc biệt ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Câu đặc biệt ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Thế nào là câu đặc biệt phần câu hỏi

Chọn C.

Trả lời Soạn văn bài Tác dụng của câu đặc biệt phần câu hỏi

– Một đêm mùa xuân: Xác định thời gian nơi chốn.

– Tiếng reo, tiếng vỗ tay: Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

– Trời ơi: Bộc lộ cảm xúc.

– Sơn! Em Sơn! Sơn ơi – chị An ơi!: Gọi đáp.

Trả lời Câu đặc biệt phần luyện tập

Câu 1 + 2 (trang 29 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

– Câu đặc biệt:

a. Không có.

b. Ba giây … Bốn giây … Năm giây … Lâu quá → Nhấn mạnh thời gian trôi chậm, giúp cảm nhận rõ ràng về trạng thái chờ đợi.

c. Một hồi còi → Bộc lộ cảm xúc.

d. Lá ơi! → Gọi đáp, bộc lộ cảm xúc.

– Câu rút gọn:

a.

+ Có khi (…) được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

+ Nhưng (…) cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

+ Nghĩa là (…) phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo…

→ Các câu rút gọn làm câu văn ngắn gọn, không thừa thãi làm nổi thông tin chính.

b. Không có.

c. Không có.

d.

+ (…) hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!

+ (…) bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

→ Làm ngắn câu, tạo giọng điệu tự nhiên cho lời nói.

Câu 3 (trang 29 sgk Ngữ Văn 7 Tập 2):

Đoạn văn tham khảo:

Quê hương em có dòng sông xanh biếc, luôn lặng lẽ vỗ về đất mẹ bằng những hạt cát phù sa màu mỡ. Trông kìa! Những rặng ngô xanh rì rào thì thầm trong gió biếc. Đàn bò cần mẫn gặm cỏ trên đồng cỏ xanh. Người nông dân chăm chỉ làm việc. Ai ai cũng bận bịu với công việc của mình. Một chiều nắng nhẹ. Quê em đẹp tuyệt vời.

Có thể bạn quan tâm