Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ngắn nhất: Câu 1 (trang 133 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): - Bố cục: + Phần 1 (khổ 1): Cảnh nhà bị gió thu phá. + Phần 2 (khổ 2): Cảnh lũ trẻ cướp tranh. + Phần 3 (khổ 3): Nỗi khổ gia đình trong đêm. + Phần 4 (khổ 4): Ước vọng của nhà thơ. - Khổ 1, 2, 4 có 5 câu; khổ 3 có 8 câu. - Phần 1, 2 có yếu tố tự sự, kể tóm tắt kết hợp miêu tả,...

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ngắn nhất: Câu 1 (trang 133 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): – Bố cục: + Phần 1 (khổ 1): Cảnh nhà bị gió thu phá. + Phần 2 (khổ 2): Cảnh lũ trẻ cướp tranh. + Phần 3 (khổ 3): Nỗi khổ gia đình trong đêm. + Phần 4 (khổ 4): Ước vọng của nhà thơ. – Khổ 1, 2, 4 có 5 câu; khổ 3 có 8 câu. – Phần 1, 2 có yếu tố tự sự, kể tóm tắt kết hợp miêu tả,

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 7 bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá phần câu hỏi

Câu 1 (trang 133 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Bố cục:

+ Phần 1 (khổ 1): Cảnh nhà bị gió thu phá.

+ Phần 2 (khổ 2): Cảnh lũ trẻ cướp tranh.

+ Phần 3 (khổ 3): Nỗi khổ gia đình trong đêm.

+ Phần 4 (khổ 4): Ước vọng của nhà thơ.

– Khổ 1, 2, 4 có 5 câu; khổ 3 có 8 câu.

– Phần 1, 2 có yếu tố tự sự, kể tóm tắt kết hợp miêu tả, phần 3 số câu dài hơn thể hiện nỗi khổ vô hạn, kéo dài, phần 4 biểu cảm trực tiếp tâm tư, khát vọng, cảm xúc dồn nén nên số chữ trong câu dài hơn các phần khác.

Câu 2 (trang 134 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Câu 3 (trang 134 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Những nỗi khổ của nhà thơ được đề cập trong bài:

– Nỗi khổ vì ngôi nhà bị gió cuốn, thiên nhiên không thương xót cảnh nghèo khổ.

– Nỗi bất lực, khổ tâm khi thấy trong thời loạn lạc, ngay cả trẻ con cũng thay đổi tính tình.

– Nỗi khổ khi nằm trong mưa lạnh, trên hết là nỗi lo cho cảnh khổ đau của dân chúng thời loạn lạc.

Câu 4 (trang 134 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Nếu không có năm câu thơ cuối thì bài thơ sẽ chỉ có giá trị hiện thực mà mất đi giá trị nhân đạo cao cả.

Tình cảm cao quý của nhà thơ được biểu hiện qua phần cuối:

– Lòng nhân ái: Ước mơ nhà rộng che chở khắp thiên hạ.

– Lòng vị tha: Không màng cái khổ của bản thân “Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng được”.

Trả lời Bài ca nhà tranh bị gió thu phá phần luyện tập

Câu 1 (trang 134 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Đọc diễn cảm.

Câu 2 (trang 134 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1): Ý chính của đoạn văn:

Đỗ Phủ không chỉ ca thán nỗi khổ của bản thân mà đó còn là nỗi thống khổ của tất cả “kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ”. Nhà thơ luôn mang trong mình nỗi lo nước thương dân nồng cháy và lí tưởng cao cả, vì vậy mà tên tuổi nhà thơ còn sống mãi.

Có thể bạn quan tâm