Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Treo biển ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Treo biển ngắn nhất : Câu 1 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Nội dung của tấm biển có 4 yếu tố: - “Ở đây”: Vị trí, địa điểm. - “Có bán”: Hoạt động của cửa hàng. - “Cá”: Loại mặt hàng được bán. - “Tươi”: Chất lượng của mặt hàng. Câu 2 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Có 4 người góp ý về cái biển, các ý kiến đều thiên về lối bắt bẻ chữ...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Treo biển ngắn nhất : Câu 1 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Nội dung của tấm biển có 4 yếu tố: – “Ở đây”: Vị trí, địa điểm. – “Có bán”: Hoạt động của cửa hàng. – “Cá”: Loại mặt hàng được bán. – “Tươi”: Chất lượng của mặt hàng. Câu 2 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Có 4 người góp ý về cái biển, các ý kiến đều thiên về lối bắt bẻ chữ nghĩa không có cơ sở khoa học. – Ý kiến (1): Bình phẩm chữ “tươi” – chữ nói lên chất lượng mặt hàng – điều mà khách hàng quan tâm

Hướng dẫn soạn văn bài Treo biển ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Treo biển ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Treo biển phần câu hỏi

Câu 1 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nội dung của tấm biển có 4 yếu tố:

– “Ở đây”: Vị trí, địa điểm.

– “Có bán”: Hoạt động của cửa hàng.

– “Cá”: Loại mặt hàng được bán.

– “Tươi”: Chất lượng của mặt hàng.

Câu 2 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Có 4 người góp ý về cái biển, các ý kiến đều thiên về lối bắt bẻ chữ nghĩa không có cơ sở khoa học.

– Ý kiến (1): Bình phẩm chữ “tươi” – chữ nói lên chất lượng mặt hàng – điều mà khách hàng quan tâm.

– Ý kiến (2): Bỏ chữ “ở đây” nghe có vẻ hợp lí nhưng nó tạo sự chú ý của khách.

– Ý kiến (3): Bỏ chữ “có bán” – hai từ rất quan trọng thể hiện tính chất của kinh doanh là bán chứ không phải mua.

– Ý kiến (4): Bỏ chữ “cá” – rất vô lí vì mặt hàng để bán là thứ quan trọng nhất trong quảng cáo để người mua biết.

Câu 3 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Các chi tiết gây cười: Cắt bỏ dần dần đến khi tưởng không còn ai bắt bẻ, cuối cùng lại cất nốt tấm biển. Sự thiếu chính kiến của ông chủ cửa hàng, tốn công sức và thời gian.

– Cái cười bộc lộ rõ nhất khi cửa hàng treo biển mà không hiểu ý nghĩa công việc của mình, mất chủ kiến.

Câu 4 (trang 125 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Ý nghĩa truyện: Phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kỹ khi nghe những ý kiến khác. Đưa ra bài học cho mỗi người.

Trả lời Treo biển phần luyện tập

Nên tiếp thu một phần, các chữ quan trọng nhất không thể bỏ đi là “bán cá tươi”.

→ Bài học về cách dùng từ: Dùng đủ số từ cần thiết, không dùng những từ thừa và cần dùng đúng từ để thông tin không sai lạc, không bị bắt bẻ.

Có thể bạn quan tâm