Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Thầy bói xem voi ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Thầy bói xem voi ngắn nhất : Câu 1 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Bằng thái độ ai cũng tin mình đúng, người sau bác bỏ ý kiến người trước, không chịu lắng nghe ý kiến mà đưa ra những phán đoán khác nhau: - Người sờ vòi thấy voi sun sun như con đỉa. - Người sờ ngà thấy voi chần chẫn như cái đòn càn. - Người sờ tai thấy bè bè như cái quạt thóc. - Người...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Thầy bói xem voi ngắn nhất : Câu 1 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Bằng thái độ ai cũng tin mình đúng, người sau bác bỏ ý kiến người trước, không chịu lắng nghe ý kiến mà đưa ra những phán đoán khác nhau: – Người sờ vòi thấy voi sun sun như con đỉa. – Người sờ ngà thấy voi chần chẫn như cái đòn càn. – Người sờ tai thấy bè bè như cái quạt thóc. – Người sờ chân thấy sừng sững như cái cột đình. – Người sờ đuôi thấy tua tủa như cái chổi sể càn.

Hướng dẫn soạn văn bài Thầy bói xem voi ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Thầy bói xem voi ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Thầy bói xem voi phần câu hỏi

Câu 1 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bằng thái độ ai cũng tin mình đúng, người sau bác bỏ ý kiến người trước, không chịu lắng nghe ý kiến mà đưa ra những phán đoán khác nhau:

– Người sờ vòi thấy voi sun sun như con đỉa.

– Người sờ ngà thấy voi chần chẫn như cái đòn càn.

– Người sờ tai thấy bè bè như cái quạt thóc.

– Người sờ chân thấy sừng sững như cái cột đình.

– Người sờ đuôi thấy tua tủa như cái chổi sể càn.

Câu 2 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Sai lầm của các thầy bói là không xem xét, nhận định hình thù con voi một cách khái quát mà chỉ xem xét những bộ phận nhỏ. Một lỗi nữa nằm ở sự thiếu lắng nghe ý kiến của nhau mà chỉ biết riêng mình.

Câu 3 (trang 103 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Bài học:

– Phải nhận định sự việc, sự vật bằng cái nhìn tổng thể, bằng mọi giác quan.

– Không lấy cái bộ phận thay cho toàn thể.

– Cần biết lắng nghe, tổng hợp ý kiến người khác kết hợp với phân tích, đánh giá, tổng hợp.

Trả lời Thầy bói xem voi phần luyện tập

Một số trường hợp có thể xảy ra như tình huống “Thầy bói xem voi”:

– Một bạn vô tình làm em ngã, em lại nghĩ rằng bạn có ý gây gổ cố tình đẩy ngã em.

– Bạn em mượn sách của em nhưng quên không trả và em nghĩ rằng bạn giả vờ quên để lấy luôn cuốn sách của em.

Có thể bạn quan tâm