Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Lợn cưới, áo mới ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Lợn cưới, áo mới ngắn nhất : Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): - Tính khoe của là thói thích tỏ ra, phô trương cho người ta thấy là mình giàu có, mình hơn người ta. - Anh đi tìm lợn khoe khi “tất tưởi chạy đến”, rất vội vàng tìm lợn bị mất. - Lẽ ra nên hỏi về đặc điểm của con lợn vừa bị sổng mất. Ấy mà anh ta lại hỏi “lợn cưới” không...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Lợn cưới, áo mới ngắn nhất : Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): – Tính khoe của là thói thích tỏ ra, phô trương cho người ta thấy là mình giàu có, mình hơn người ta. – Anh đi tìm lợn khoe khi “tất tưởi chạy đến”, rất vội vàng tìm lợn bị mất. – Lẽ ra nên hỏi về đặc điểm của con lợn vừa bị sổng mất. Ấy mà anh ta lại hỏi “lợn cưới” không hề thích hợp và là thông tin thừa với người được hỏi.

Hướng dẫn soạn văn bài Lợn cưới, áo mới ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Lợn cưới, áo mới ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Lợn cưới, áo mới phần câu hỏi

Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Tính khoe của là thói thích tỏ ra, phô trương cho người ta thấy là mình giàu có, mình hơn người ta.

– Anh đi tìm lợn khoe khi “tất tưởi chạy đến”, rất vội vàng tìm lợn bị mất.

– Lẽ ra nên hỏi về đặc điểm của con lợn vừa bị sổng mất. Ấy mà anh ta lại hỏi “lợn cưới” không hề thích hợp và là thông tin thừa với người được hỏi.

Câu 2 (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Anh có áo mới thích khoe của đến mức lố bịch, đứng ở cửa cả buổi chỉ đợi người ta khen, khi người ta hỏi về con lợn lại giơ vạt áo ra khoe.

– Điệu bộ của anh ta chỉ nhấn mạnh cái áo mới không hề phù hợp để trả lời.

– Câu trả lời của anh ta thừa yếu tố về cái áo, chỉ cần nói “không thấy” là đủ.

Câu 3 (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Yếu tố gây cười: Tính khoe khoang của hai anh chàng đến mức lố bịch, mà những thứ để khoe cũng chẳng quá to tát đến mức đem khoe như thế. Một bên thì đứng đợi cả buổi chỉ để khoe, bên kia dù có tất tưởi vẫn không quên khoe. Lời nói của hai anh đề thừa thông tin không cần thiết.

Câu 4 (trang 127 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Ý nghĩa truyện: Chế giễu, phê phán những người hay khoe của, một tính xấu phổ biến trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm