Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Ếch ngồi đáy giếng ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Ếch ngồi đáy giếng ngắn nhất : Câu 1 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Ếch tưởng bầu trời chỉ bé bằng cái vung và nó oai như chúa tể vì nó sống ở đáy giếng lâu ngày, nhìn bên ngoài bằng cái miệng giếng bé nhỏ. Khi kêu, giếng nhỏ vang âm, các con vật bé nhỏ xung quanh sợ hãi. Câu 2 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Con ếch bị trâu giẫm bẹp vì quá huênh hoang,...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Ếch ngồi đáy giếng ngắn nhất : Câu 1 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Ếch tưởng bầu trời chỉ bé bằng cái vung và nó oai như chúa tể vì nó sống ở đáy giếng lâu ngày, nhìn bên ngoài bằng cái miệng giếng bé nhỏ. Khi kêu, giếng nhỏ vang âm, các con vật bé nhỏ xung quanh sợ hãi. Câu 2 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Con ếch bị trâu giẫm bẹp vì quá huênh hoang, kiêu ngạo, kém hiểu biết, không biết thế giới xung quanh rộng lớn. Câu 3 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Bài học: – Môi trường nhỏ bé, hạn hẹp sẽ hạn chế tầm hiểu biết.

Hướng dẫn soạn văn bài Ếch ngồi đáy giếng ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Ếch ngồi đáy giếng ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Ếch ngồi đáy giếng phần câu hỏi

Câu 1 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Ếch tưởng bầu trời chỉ bé bằng cái vung và nó oai như chúa tể vì nó sống ở đáy giếng lâu ngày, nhìn bên ngoài bằng cái miệng giếng bé nhỏ. Khi kêu, giếng nhỏ vang âm, các con vật bé nhỏ xung quanh sợ hãi.

Câu 2 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Con ếch bị trâu giẫm bẹp vì quá huênh hoang, kiêu ngạo, kém hiểu biết, không biết thế giới xung quanh rộng lớn.

Câu 3 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bài học:

– Môi trường nhỏ bé, hạn hẹp sẽ hạn chế tầm hiểu biết.

– Khi sống lâu ở môi trường ấy, không mở rộng thì hiểu biết trở nên nông cạn.

– Sự kiêu ngạo, chủ quan sẽ phải trả giá.

– Phải cố gắng mở rộng hiểu biết, tầm nhìn. Khi thay đổi môi trường sống cần thận trọng, khiêm tốn để thích nghi.

→ Ý nghĩa: Phê phán kẻ kiêu ngạo, huênh hoang. Khuyên bảo, nhắc nhở con người luôn cần mở rộng hiểu biết với thế giới.

Trả lời Ếch ngồi đáy giếng phần luyện tập

Câu 1 (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Hai câu quan trọng nhất thể hiện nội dung, ý nghĩa:

– Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu … vị chúa tể.

– Nó nhâng nháo đưa cặp mắt … con trâu đi qua giẫm bẹp.

Câu 2* (trang 101 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Một số hiện tượng cuộc sống với thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”:

– Người không biết cập nhật thông tin, ít hiểu biết bị chê cười.

– Học sinh giỏi của lớp, khi đi thi toàn trường lại luôn nghĩ mình giỏi hơn người khác, do vậy mà kết quả thi thua bạn bè khác.

Có thể bạn quan tâm