Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Danh từ (tiếp theo) ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Danh từ (tiếp theo) ngắn nhất :  Câu 1 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): - Danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị thần, nòi, rồng, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên. - Danh từ riêng: Lạc Việt, Long Nữ, Bắc Bộ, Lạc Long Quân. Câu 2 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm có phải là danh từ riêng hay không? a. Có. Vì là tên các nhân vật cụ thể...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Danh từ (tiếp theo) ngắn nhất :  Câu 1 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): – Danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị thần, nòi, rồng, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên. – Danh từ riêng: Lạc Việt, Long Nữ, Bắc Bộ, Lạc Long Quân. Câu 2 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm có phải là danh từ riêng hay không? a. Có. Vì là tên các nhân vật cụ thể được xem là danh từ riêng. b. Có. Vì là tên riêng của nhân vật. c. Có. Vì là tên riêng của một làng.

Hướng dẫn soạn văn bài Danh từ (tiếp theo) ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Danh từ (tiếp theo) ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Danh từ chung và danh từ riêng phần câu hỏi

Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Danh từ chung công ơn, vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện
Danh từ riêng Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội

Câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các danh từ riêng được viết hoa.

Câu 3 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Quy tắc viết hoa:

Tên của … Quy tắc viết hoa Ví dụ
người, địa lí Việt Nam viết hoa tất cả các chữ cái đầu Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Hà Nội, …
người, tên địa lí nước ngoài đã phiên âm Hán Việt viết hoa như tên người, địa lí Việt Nam Mao Trạch Đông, Tư Mã Thiên, Bắc Kinh, …
phiên âm trực tiếp viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận hình thành tên đó Mác-xim Go-rơ-ki, Pa-ri, …
Tên các cơ quan, tổ chức, danh hiệu, giải thưởng, huân chương… viết hoa chữ cái đầu của từ có tác dụng phân biệt, khu biệt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,…

Trả lời Danh từ (tiếp theo) phần luyện tập

Câu 1 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị thần, nòi, rồng, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.

– Danh từ riêng: Lạc Việt, Long Nữ, Bắc Bộ, Lạc Long Quân.

Câu 2 (trang 109 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm có phải là danh từ riêng hay không?

a. Có. Vì là tên các nhân vật cụ thể được xem là danh từ riêng.

b. Có. Vì là tên riêng của nhân vật.

c. Có. Vì là tên riêng của một làng.

Câu 3 (trang 110 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các danh từ riêng bạn đã quên viết hoa: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Có thể bạn quan tâm