Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm danh từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm danh từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ ngữ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những danh từ đứng trước và đứng sau nó. Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Nghĩa của cụm danh từ cụ thể, chi tiết và có cấu tạo phức tạp hơn so với nghĩa của danh từ. Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): - Cụm danh từ: Một ngôi nhà cổ. - Đặt câu: Một...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm danh từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ ngữ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những danh từ đứng trước và đứng sau nó. Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Nghĩa của cụm danh từ cụ thể, chi tiết và có cấu tạo phức tạp hơn so với nghĩa của danh từ. Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): – Cụm danh từ: Một ngôi nhà cổ. – Đặt câu: Một ngôi nhà cổ nằm sâu trong rừng.

Hướng dẫn soạn văn bài Cụm danh từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm danh từ ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Cụm danh từ là gì ? phần câu hỏi

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ ngữ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những danh từ đứng trước và đứng sau nó.

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nghĩa của cụm danh từ cụ thể, chi tiết và có cấu tạo phức tạp hơn so với nghĩa của danh từ.

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Cụm danh từ: Một ngôi nhà cổ.

– Đặt câu: Một ngôi nhà cổ nằm sâu trong rừng.

– Nhận xét: Chức năng hoạt động trong câu giống như một danh từ.

Trả lời Soạn văn bài Cấu tạo của cụm danh từ phần câu hỏi

Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các cụm danh từ: Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

Câu 2 + 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Phần trước Phần trung tâm Phần sau
t2 t1 T1 T2 s1 s2
Tổng lượng Số lượng Danh từ chỉ đơn vị Danh từ chỉ đối tượng Đặc điểm, tính chất vị trí
làng ấy
ba thúng gạo nếp
ba con trâu đực
ba con trâu ấy
chín con
năm sau
cả làng

Trả lời Cụm danh từ phần luyện tập

Câu 1 + 2 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Cụm danh từ:

Câu Phần trước Phần trung tâm Phần sau
t2 t1 T1 T2 s1 s2
a. một người chồng thật xứng đáng
b. một lưỡi búa của cha để lại
c. một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ

Câu 3 (trang 118 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Phụ ngữ thích hợp: Ấy, vừa rồi, cũ,…

Có thể bạn quan tâm