Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) ngắn nhất : Câu 1 + 2 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Lỗi dùng từ và sửa lỗi: a. Yếu điểm (điểm quan trọng) → điểm yếu / nhược điểm (mặt yếu kém). b. Đề bạt (cứ giữ chức vụ cao hơn, thường do cấp trên quyết định) → đề cử/ bầu (chọn giữ chức vụ cao hơn do mọi người quyết định). c. Chứng thực (xác nhận đúng sự...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) ngắn nhất : Câu 1 + 2 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Lỗi dùng từ và sửa lỗi: a. Yếu điểm (điểm quan trọng) → điểm yếu / nhược điểm (mặt yếu kém). b. Đề bạt (cứ giữ chức vụ cao hơn, thường do cấp trên quyết định) → đề cử/ bầu (chọn giữ chức vụ cao hơn do mọi người quyết định). c. Chứng thực (xác nhận đúng sự thật) → chứng kiến (tận mắt nhìn thấy).

Hướng dẫn soạn văn bài Chữa lỗi dùng từ tiếp theo ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Dùng từ không đúng nghĩa phần câu hỏi

Câu 1 + 2 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Lỗi dùng từ và sửa lỗi:

a. Yếu điểm (điểm quan trọng) → điểm yếu / nhược điểm (mặt yếu kém).

b. Đề bạt (cứ giữ chức vụ cao hơn, thường do cấp trên quyết định) → đề cử/ bầu (chọn giữ chức vụ cao hơn do mọi người quyết định).

c. Chứng thực (xác nhận đúng sự thật) → chứng kiến (tận mắt nhìn thấy).

Trả lời Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) phần luyện tập

Câu 1 (trang 75 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các kết hợp từ đúng:

– Bản (tuyên ngôn)

– (Tương lai) xán lạn;

– Bôn ba (hải ngoại)

– (Bức tranh) Thuỷ mặc

– (Nói năng) tuỳ tiện

Câu 2 (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Chọn từ thích hợp:

a. Khinh khỉnh

b. Khẩn trương

c. Băn khoăn

Câu 3 (trang 76 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Chữa lỗi dùng từ:

a. Cú đá (hoạt động của chân, không phù hợp dùng với từ tống) → cú đấm.

b. Bao biện (làm cả những việc lẽ ra phải để người khác làm, dẫn đến kết quả không tốt) → ngụy biện (dùng lí lẽ có vẻ đúng nhưng thực ra sai để rút kết luận sai).

c. Tinh tú (các vì sao) → tinh túy (giá trị nhất, quý báu nhất).

Có thể bạn quan tâm