Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn nhất : Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Vì cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai lập luận từ những biểu hiện bề ngoài: Mắt phải nhìn, Tay phải làm, Chân phải đi, Tai phải nghe. Tất cả dường như đều phải phục vụ cho Miệng, và theo họ - Miệng chỉ việc hưởng thụ, chẳng phải làm gì. Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn nhất : Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Vì cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai lập luận từ những biểu hiện bề ngoài: Mắt phải nhìn, Tay phải làm, Chân phải đi, Tai phải nghe. Tất cả dường như đều phải phục vụ cho Miệng, và theo họ – Miệng chỉ việc hưởng thụ, chẳng phải làm gì. Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Truyện khuyên răn, khuyên nhủ:- Mỗi cá nhân không thể tồn tại nếu tách khỏi mối quan hệ mật thiết với cộng đồng.

Hướng dẫn soạn văn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng phần câu hỏi

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Vì cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai lập luận từ những biểu hiện bề ngoài: Mắt phải nhìn, Tay phải làm, Chân phải đi, Tai phải nghe. Tất cả dường như đều phải phục vụ cho Miệng, và theo họ – Miệng chỉ việc hưởng thụ, chẳng phải làm gì.

Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Truyện khuyên răn, khuyên nhủ:

– Mỗi cá nhân không thể tồn tại nếu tách khỏi mối quan hệ mật thiết với cộng đồng.

– Sống trong cộng đồng cần có tinh thần “một người vì mọi người, mọi người vì một người”.

Trả lời Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng phần luyện tập

– Định nghĩa truyện ngụ ngôn: Xem chú thích (*) SGK – trang 100.

– Các truyện ngụ ngôn đã học: Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi; Đeo nhạc cho mèo; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.

Có thể bạn quan tâm