Danh sách các trường du học Hàn Quốc đáng học nhất 2020

Danh sách các trường du học Hàn Quốc ở Seoul đáng đến nhất 2020: Đây cũng là một trong những trường Đại học có nhiều du học sinh Việt nhất tại Hàn Quốc. Sun Moon được Bộ giáo dục Hàn Quốc chứng nhận là một trong những trường đại học hàng đầu trong việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế.Đáng để du học sinh Việt Nam đến du học với chất lượng đào tạo tốt, cũng như mức...

Danh sách các trường du học Hàn Quốc ở Seoul đáng đến nhất 2020: Đây cũng là một trong những trường Đại học có nhiều du học sinh Việt nhất tại Hàn Quốc. Sun Moon được Bộ giáo dục Hàn Quốc chứng nhận là một trong những trường đại học hàng đầu trong việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế.Đáng để du học sinh Việt Nam đến du học với chất lượng đào tạo tốt, cũng như mức phí sinh hoạt đi lại thuận lợi. Cụ thể được baocongai.com tổng hợp qua bài viết danh sách các trường du học Hàn Quốc sau đây

Danh sách các trường du học Hàn Quốc ở Seoul đáng đến nhất 2020

Danh sách các trường du học Hàn Quốc đáng học nhất 2019 1Danh sách các trường du học Hàn Quốc đáng học nhất 2020

1/ Trường đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc

 • Tên tiếng Hàn: 서울대학교
 • Tên tiếng Anh: Seoul National University
 • Năm thành lập:  1900
 • Số lượng sinh viên:  29.000 sinh viên
 • Học phí tiếng Hàn:  6.600.000 KRW/ năm
 • Ký túc xá:  850.000 – 1.000.000 KRW/ kỳ
 • Địa chỉ:  1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • Website:  http://www.useoul.edu/

2/ Trường đại học Yonsei Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 연세대학교
 • » Tên tiếng Anh: Yonsei University
 • » Năm thành lập:  1885
 • » Số lượng sinh viên:  28.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.920.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  1.400.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ:   50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  https://yonsei.ac.kr

3/ Trường đại học Korea Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 고려대학교
 • » Tên tiếng Anh: Korea University
 • » Năm thành lập:  1905
 • » Số lượng sinh viên:  29.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  5.840.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  1.200.000 KRW/Kỳ
 • » Địa chỉ:  145 Anam-ro, Seongbuk-ku, Seoul, 02841, Korea
 • » Website:  https://www.korea.edu/

4/ Trường đại học Sungkyunkwan Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 성균관대학교
 • » Tên tiếng Anh: Sungkyunkwan University
 • » Năm thành lập:  1398
 • » Số lượng sinh viên:  28.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.400.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  350.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  25-2 Sungkyunkwan-ro, Myeongnyun 3(sam)ga, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  https://www.skku.edu/eng/

5/ Trường đại học Hanyang Hàn Quốc

Danh sách các trường du học Hàn Quốc đáng học nhất 2019 2

 • » Tên tiếng Hàn: 한양대학교
 • » Tên tiếng Anh: Hanyang University
 • » Năm thành lập:  1939
 • » Số lượng sinh viên:  26.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.600.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  350.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  222, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Korea
 • » Website:  http://www.hanyang.ac.kr/web/eng

6/ Trường đại học Kyung Hee Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 경희대학교
 • » Tên tiếng Anh: Kyung Hee University
 • » Năm thành lập:  1949
 • » Số lượng sinh viên:  33.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.800.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  1.300.000 KRW/ 10 tuần/ 1 kỳ
 • » Địa chỉ:  Office of International, 26, Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, 02447, Republic of Korea
 • » Website:  http://www.kyunghee.edu/main.do

7/ Trường đại học Chung-Ang Hàn Quốc 

 • » Tên tiếng Hàn: 중앙대학교
 • » Tên tiếng Anh: Chung-Ang University
 • » Năm thành lập:  1918
 • » Số lượng sinh viên:  22.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.000.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  900.000 KRW/ 1 kỳ/ 13 tuần
 • » Địa chỉ:  Office of International, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, Korea
 • » Website:  https://neweng.cau.ac.kr/

8/ Trường đại học Sogang Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  서강대학교» Tên tiếng Anh: Sogang University
 • » Năm thành lập:  1960
 • » Số lượng sinh viên:   13.000 Sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  7.080.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:   ~270.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  35 Baekbeom-ro, Sinsu-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  http://wwwe.sogang.ac.kr/

9/ Trường đại học nữ Ewha Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  이화여자대학교» Tên tiếng Anh: Ewha Womans University
 • » Năm thành lập:  1945
 • » Số lượng sinh viên:   20.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.880.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:   1.340.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ:  52 Ewhayeodae-gil, Daehyeon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:   https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/

10/  Trường đại học Hankuk Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  한국외국어대학교» Tên tiếng Anh: Hankuk University of Foreign Studies
 • » Năm thành lập:   1954
 • » Số lượng sinh viên:   28.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:   250.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ:  107 Imun-ro, Imun-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:   http://www.hufs.ac.kr

11/  Trường đại học Kookmin Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  국민대학교» Tên tiếng Anh: Kookmin University
 • » Năm thành lập:  1946
 • » Số lượng sinh viên:   19.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  5.800.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  270.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  77 Jeongneung-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  kookmin.ac.kr

12/  Trường đại học Konkuk Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  건국 대학교» Tên tiếng Anh: Konkuk University
 • » Năm thành lập:  1946
 • » Số lượng sinh viên:  25.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.400.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:   ~800.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ: 120 Neungdong-ro, Jayang 1(il)-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  http://www.konkuk.ac.kr

13/ Trường đại học Dongguk Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 동국대학교» Tên tiếng Anh: Dongguk University
 • » Năm thành lập:  1906
 • » Số lượng sinh viên:  20.000 KRW
 • » Học phí tiếng Hàn:  6.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá: 832.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ: 30 Pildong-ro 1-gil, Jangchungdong 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:   www.dongguk.edu

14/ Trường đại học Hong-ik Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 홍익대학교» Tên tiếng Anh: Hong-ik University
 • » Năm thành lập:  1946
 • » Số lượng sinh viên:   18.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 6.100.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:   250.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  94 Wausan-ro, Changjeon-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  http://en.hongik.ac.kr

15/ Trường đại học Soongsil Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 숭실대학교» Tên tiếng Anh:  Soongsil University
 • » Năm thành lập:  1897
 • » Số lượng sinh viên:  15.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  5.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:   1.300.000 KRW/ 16 tuần
 • » Địa chỉ:  369 Sang-doro, Sangdo-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  http://www.ssu.ac.kr

16/ Trường đại học Myongji Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  명지대학교» Tên tiếng Anh: Myongji University
 • » Năm thành lập:  1948
 • » Số lượng sinh viên: 28.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 5.600.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  ~1.039.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ: Myongji Univ., Namgajwa 2-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
 • » Website:  www.mju.ac.kr

17/ Trường đại học nữ Sungshin Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  성신여자대학교» Tên tiếng Anh: Sungshin Women’s University
 • » Năm thành lập:  1936
 • » Số lượng sinh viên:  12.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 4.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  250.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  2 Bomun-ro 34da-gil, Donam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  http://www.sungshin.ac.kr/senglish.html

18/ Trường đại học Sejong Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  세종대학교» Tên tiếng Anh: Sejong University
 • » Năm thành lập:  1940
 • » Số lượng sinh viên:  16.120 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 6.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  1.384.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ:  209, Neungdong-ro, Gwangjin- gu, Seoul, Korea
 • » Website:  http://sejong.ac.kr/

19/ Trường đại học Kwangwoon Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  광운대학교» Tên tiếng Anh: Kwangwoon University
 • » Năm thành lập:  1934
 • » Số lượng sinh viên:  12.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 5.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  1.384.000 KRW/ kỳ
 • » Địa chỉ:  20 Gwangun-ro, Wolgye 1(il)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  https://www.kw.ac.kr

20/ Trường đại học Sangmyung Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 상명대학교» Tên tiếng Anh: Sangmyung University
 • » Năm thành lập:  1937
 • » Số lượng sinh viên:  8.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  5.520.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá: 250.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  20 Hongjimun 2-gil, Buam-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  www.smu.ac.kr

21/ Trường đại học Seo Kyeong Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn:  서경대학교» Tên tiếng Anh: Seokyeong University
 • » Năm thành lập:  1947
 • » Số lượng sinh viên:  7.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:
 • » Ký túc xá:  200.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  124 Seogyeong-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website: https://eng.skuniv.ac.kr/

22/ Trường đại học Sahmyook Hàn Quốc

Danh sách các trường du học Hàn Quốc đáng học nhất 2019 3

 • Tên tiếng Hàn:  삼육대학교
 • » Tên tiếng Anh: Sahmyook University
 • » Năm thành lập:  1906
 • » Số lượng sinh viên:  7.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 5.000.000 KRW. năm
 • » Ký túc xá:  1.820.000 KRW/ 6 tháng (gồm 2 bữa ăn)
 • » Địa chỉ:  26-21 Gongneung 2(i)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:   www.syu.ac.kr

23/ Trường đại học Dankook Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 단국대학교» Tên tiếng Anh: Dankook University
 • » Năm thành lập:  1947
 • » Số lượng sinh viên:  20.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 5.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  300.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  152 Jukjeon-ro, Jukjeon 1(il)-dong, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
 • » Website:   http://www.dankook.ac.kr

24/ Trường đại học Catholic Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 가톨릭대학교» Tên tiếng Anh: Catholic University of Korea
 • » Năm thành lập: 1855
 • » Số lượng sinh viên: 16.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn: 5.200.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:  300.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:  296-12 Changgyeonggung-ro, Hyehwa-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website: http://www.catholic.ac.kr

25/ Trường đại học Hansung Hàn Quốc

 • » Tên tiếng Hàn: 한성대학교» Tên tiếng Anh: Hansung University
 • » Năm thành lập:  1972
 • » Số lượng sinh viên:   9.000 sinh viên
 • » Học phí tiếng Hàn:  5.000.000 KRW/ năm
 • » Ký túc xá:   200.000 KRW/ tháng
 • » Địa chỉ:   116 Samseongyo-ro 16-gil, Samseon-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • » Website:  www.hansung.ac.kr

Những trường Đại học Hàn Quốc có nhiều du học sinh Việt nhất

Danh sách các trường du học Hàn Quốc đáng học nhất 2019 4Những trường Đại học Hàn Quốc có nhiều du học sinh Việt nhất

1/ Trường đại học Konkuk:

Đại học Konkuk là một trong những trường đại học có nhiều du học sinh Việt Nam nhất tại Hàn Quốc. Theo thống kê, 2 kỳ nhập học tháng 6 và 12 năm 2016 có trên 400 du học sinh Việt Nam nhập học tại trường. Trường đại học Konkuk thành lập năm 1946 tại thủ đô Seoul Hàn Quốc. Ngoài trụ sở chính ở Seoul, trường còn có thêm 1 cơ sở khác ở thành phố Chungju-si, tỉnh Chungcheongbuk-do.

2/ Trường Đại học Sun Moon

Đại học Sun Moon ở thành phố Asan – Cheonan, tỉnh Chungcheongnam, cách Seoul một giờ lái xe, là nơi tập trung của các tập đoàn lớn như Huyndai, Samsung, LG, Oh Chang… Sun Moon có khoảng 10.000 sinh viên, số lượng sinh viên quốc tế đứng đầu Hàn Quốc (1.009 sinh viên đến từ 79 quốc gia trên thế giới).

Đây cũng là một trong những trường Đại học có nhiều du học sinh Việt nhất tại Hàn Quốc. Sun Moon được Bộ giáo dục Hàn Quốc chứng nhận là một trong những trường đại học hàng đầu trong việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế. Đặc biệt hơn, Sun Moon có chương trình đào tạo được thiết kế riêng biệt và bộ phận chuyên trách dành cho sinh viên quốc tế. Nhờ vậy, sinh viên quốc tế theo học tại Sun Moon đã và đang được hưởng môi trường học tập tốt, điều kiện sinh hoạt thuận tiện và đời sống tinh thần vui vẻ.

3/ Đại học Sangmyung

Đại học Sangmyung cũng là một trường đại học ở Hàn Quốc có nhiều du học sinh theo học. Tính hết kỳ 12/2017, trường có khoảng gần 500 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu. Trường đại học Sangmyung thành lập năm 1937, tiền thân là học viện giáo dục Sangmyung. Năm 1996, trường chính thức trở thành đại học Sangmyung. Hiện tại trường có 2 cơ sở ở Seoul và Cheonan. Cả hai nơi đều có cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại và kí túc xá dành cho du học sinh. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và chương trình giảng dạy đa dạng.

4/ Trường Đại học Ansan:

Trường Đại học cuối cùng có nhiều du học sinh Việt nhất tại Hàn Quốc chính là Đại học Ansan là ngôi trường thu hút rất nhiều sinh viên Việt Nam theo học bởi trường tọa lạc ở thành phố Ansan – thành phố được mệnh danh là thủ phủ của người Việt ở Hàn Quốc. Các khu phố ở Ansan có rất nhiều quán cà phê, quán ăn hay nhà dân của người Việt Nam.

Trường Đại học Ansan thành lập năm 1972, tại tỉnh Gyeonggi – do, một nơi thanh bình, hai bên đường là đồng lúa bạt ngàn rất gần gũi với Việt Nam. Cách thủ đô Seoul chưa đầy một tiếng đồng hồ đi xe bus hoặc tàu điện ngầm.

Tags: du học hàn quốc, các trường du học hàn quốc, danh sách các trường du học hàn quốc, chi phi du học hàn quốc

Có thể bạn quan tâm