Các trang bị ghép đồ đấu trường chân lý của Xẻng Vàng mùa 3

Các trang bị ghép đồ đấu trường chân lý của Xẻng Vàng mùa 3: Đây là công thức ghép xẻng vàng, đã có sự thay đổi về cách ghép Gươm của Vua Vô Danh. Giáp Thiên Nhiên thì vẫn vậy, còn đâu các vật phẩm đã được thay đổi theo danh sách dưới đây. Các trang bị ghép đồ đấu trường chân lý của Xẻng Vàng mùa 3 Đây là công thức ghép xẻng vàng, đã có sự thay đổi về cách ghép Gươm...

Các trang bị ghép đồ đấu trường chân lý của Xẻng Vàng mùa 3: Đây là công thức ghép xẻng vàng, đã có sự thay đổi về cách ghép Gươm của Vua Vô Danh. Giáp Thiên Nhiên thì vẫn vậy, còn đâu các vật phẩm đã được thay đổi theo danh sách dưới đây.

Các trang bị ghép đồ đấu trường chân lý của Xẻng Vàng mùa 3

Các trang bị ghép đồ đấu trường chân lý của Xẻng Vàng mùa 3 1

Đây là công thức ghép xẻng vàng, đã có sự thay đổi về cách ghép Gươm của Vua Vô Danh. Giáp Thiên Nhiên thì vẫn vậy, còn đâu các vật phẩm đã được thay đổi theo danh sách dưới đây.

  • Xẻng Vàng + Kiếm B.F: Gươm của Vua Vô Danh > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Kiếm Khách (Blademaster)
  • Xẻng Vàng + Cung Gỗ: Mật Thám Talon > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Mật Vụ
  • Xẻng Vàng + Giáp Lưới: Huy Chương Nổi Loạn > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Nổi Loạn (Rebel)
  • Xẻng Vàng + Áo Choàng Bạc: Ngọc Vũ Trụ > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Vũ Trụ (Celestial)
  • Xẻng Vàng + Gậy Quá Khổ: Bom Bộc Phá > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Bộc Phá (Demolitionist)
  • Xẻng Vàng + Nước Mắt Nữ Thần: Bùa Mê Tinh Tú > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Vệ Binh Tinh Tú (Star Guardian)
  • Xẻng Vàng + Đai Khổng Lồ: Áo Giáp Hộ Vệ > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Hộ Vệ (Protector)
  • Xẻng Vàng + Xẻng Vàng: Giáp Thiên Nhiên > Thêm một slot tướng trên bàn cờ
  • Xẻng Vàng + Găng Đấu Tập: Trái tim Hắc Tinh > Tướng sở hữu cũng sẽ là một Hắc Tinh (Dark Star)

Đó là những thay đổi về trang bị trong Đấu Trường Chân Lý mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà. Sự thay đổi vẫn có nhưng cơ bản là cách build đồ DTCL vẫn giữ nguyên. Bạn chỉ cần ghi nhớ những trang bị mới để ghép đúng trong lúc cần mà thôi.

Có thể bạn quan tâm